Kistaklinikens m�ls�ttning �r att du som drabbats av akuta skador s� snabbt som m�jligt ska f� tillg�ng till behandling, oavsett vart i Stockholm du befinner dig.

Hos oss kan du f� hj�lp med idrotts- belastnings- och arbetsrelaterade skador.
Kroppen �r en helhet och d�rf�r g�r vi vid ett f�rsta bes�k hos oss en grundlig unders�kning av hela kroppen f�r att kunna behandla uppkommen sm�rta p� b�sta m�jliga s�tt. Kroppen kompenserar hela tiden olika r�relser som vi utf�r och d�rf�r kan r�relse i ryggslutet leda till en �verbelastningsskada p� en annan del av ryggen som leder till sm�rta och v�rk.

Vi p� Kistakliniken arbetar �ven f�rebyggande och erbjuder v�ra kunder ett funktionellt tr�ningsprogram som f�rebygger skador.

Vanliga �kommor som vi behandlar. (h�gerklicka -> Spara som) f�r att ladda ner.
Klicka h�r f�r att ladda ner behandlingskartan

Bokningssystem