Friskv�rd - personalens v�lbefinnande �r en l�nsam aff�r

M�nga anst�llda p� f�retag har problem med ledv�rk, stelhet och andra former av muskelsp�nningar som direkt kan kopplas till deras arbete, ett arbete som till stor del sker stillasittande och med monotona r�relser.

Dessa problem leder i sin tur att de anst�llda inte kan prestera fullt ut eller sjukskriver sig. N�got som i slut�ndan drabbar arbetsgivaren. F�r att motverka fr�nvaro fr�n arbetsplatsen p� grund av kr�mpor erbjuder vi ett koncept f�r f�retag som f�rb�ttrar de anst�lldas v�lbefinnande och h�lsa.
V�r teori baseras p� att en frisk anst�lld presterar b�ttre. Att investera i sin personals h�lsa �r d�rmed l�nsamt f�r hela f�retaget.

Nya regler inneb�r att du som arbetsgivare kan erbjuda era anst�llda skattefri friskv�rd p� arbetsplatsen eller p� v�r klinik.