Varf�r ha massage p� jobbet?

Massage inneb�r en rytmisk ber�ring med olika tekniker f�r att stimulera och p�verka muskler, leder, blodk�rl, nerver och v�vnader. Massagen har �ven en psykisk och k�nslom�ssig p�verkan bland annat av hormonell art. Massage ger:

Massagens fysiska effekterMassagens psykiska och mentala effekter

 • �kad cirkulation i muskler, blodbanor
 • L�ser upp och motverkar muskelknutor
 • Musklerna blir mjukare och r�rligheten f�rb�ttras, dvs minskad sp�nning och stelhet.
 • Musklernas �terh�mtningsf�rm�ga f�rb�ttras
 • Fler kapill�rer kommer till anv�ndning
 • F�rebygger och minskar den muskelf�rtvining som sker vid inaktivitet.
 • Motverkar sp�nningshuvudv�rk och andra sp�nningsrelaterade problem
 • Blodtrycket och den f�rh�jda vilopuls, som sp�nning och v�tskeansamling i muskler och v�vnader ger upphov till, sjunker (tempor�rt)
 • P�verkar andningen s� att den blir djupare och l�ttare
 • St�rker immunf�rsvaret.

Massagens psykiska och mentala effekter

 • F�rm�gan att slappna av �kar
 • Kroppsk�nnedomen och medvetandet om skillnaden mellan sp�nning och avsp�nning �kar
 • Mental stress minskar och en sinnesst�mning p�verkas positivt
 • Inverkar positivt p� s�mnbesv�r, minne, koncentrationsf�rm�ga, hum�rproblem och andra funktioner som p�verkas negativs av stress.

Massagens k�nslom�ssiga effekter

 • Kroppsber�ringen frig�r "v�lm�endehormonet" oxytocin . En k�nsla av v�lm�ende skapas.
 • �kar f�rm�gan att hantera k�nslor av sorg och bekymmer
 • Underl�ttar f�rm�gan att uttrycka k�nslor
 • Skapar harmoni mellan kropp och psyke
 • Sj�lvk�nslan och egenv�rdet �kar, d� behandlingen undermedvetet tolkas som en bel�ning