Varför ha massage på jobbet?

Massage innebär en rytmisk beröring med olika tekniker för att stimulera och påverka muskler, leder, blodkärl, nerver och vävnader. Massagen har även en psykisk och känslomässig påverkan bland annat av hormonell art. Massage ger:

Massagens fysiska effekterMassagens psykiska och mentala effekter

 • Ökad cirkulation i muskler, blodbanor
 • Löser upp och motverkar muskelknutor
 • Musklerna blir mjukare och rörligheten förbättras, dvs minskad spänning och stelhet.
 • Musklernas återhämtningsförmåga förbättras
 • Fler kapillärer kommer till användning
 • Förebygger och minskar den muskelförtvining som sker vid inaktivitet.
 • Motverkar spänningshuvudvärk och andra spänningsrelaterade problem
 • Blodtrycket och den förhöjda vilopuls, som spänning och vätskeansamling i muskler och vävnader ger upphov till, sjunker (temporärt)
 • Påverkar andningen så att den blir djupare och lättare
 • Stärker immunförsvaret.

Massagens psykiska och mentala effekter

 • Förmågan att slappna av ökar
 • Kroppskännedomen och medvetandet om skillnaden mellan spänning och avspänning ökar
 • Mental stress minskar och en sinnesstämning påverkas positivt
 • Inverkar positivt på sömnbesvär, minne, koncentrationsförmåga, humörproblem och andra funktioner som påverkas negativs av stress.

Massagens känslomässiga effekter

 • Kroppsberöringen frigör "välmåendehormonet" oxytocin . En känsla av välmående skapas.
 • Ökar förmågan att hantera känslor av sorg och bekymmer
 • Underlättar förmågan att uttrycka känslor
 • Skapar harmoni mellan kropp och psyke
 • Självkänslan och egenvärdet ökar, då behandlingen undermedvetet tolkas som en belöning