Friskvård - personalens välbefinnande är en lönsam affär

Många anställda på företag har problem med ledvärk, stelhet och andra former av muskelspänningar som direkt kan kopplas till deras arbete, ett arbete som till stor del sker stillasittande och med monotona rörelser.

Dessa problem leder i sin tur att de anställda inte kan prestera fullt ut eller sjukskriver sig. Något som i slutändan drabbar arbetsgivaren. För att motverka frånvaro från arbetsplatsen på grund av krämpor erbjuder vi ett koncept för företag som förbättrar de anställdas välbefinnande och hälsa.
Vår teori baseras på att en frisk anställd presterar bättre. Att investera i sin personals hälsa är därmed lönsamt för hela företaget.

Nya regler innebär att du som arbetsgivare kan erbjuda era anställda skattefri friskvård på arbetsplatsen eller på vår klinik.