Vi p� Kistakliniken f�rebygger, utreder och behandlar besv�r i kroppens alla muskler och leder med fokus p� att �terst�lla funktion och lindra sm�rtan. Detta g�rs genom olika former utav ledbehandlingar, triggerpunktsbehandling, muskelt�jning och massage. Vi kombinerar dessa behandlingsmetoder genom en analysering av patientens bakomliggande orsaker till besv�ret t. ex. arbetsmilj�, kroppsh�llning samt rehabiliterar patienten genom att l�gga upp ett specifikt tr�ningsprogram s� att besv�ren inte �terkommer.

Vi erbjuder �ven klassisk massage f�r ett allm�nt v�lbefinnande. F�rutom detta h�ller vi f�rel�sningar och kurser inom friskv�rd och h�lsa. Kontakta oss g�rna f�r mer information!

Mamad Hormatipour �r naprapat, personlig tr�nare, diplomerad massageterapeut och ergonom.

Medlem i Svenska Naprapatf�rbundet med patient och ansvarsf�rs�kring via Nordic.

V�lkommen!

Kistakliniken
Finlandsgatan 68, plan 2
164 74 KISTA
Telefon: 0762355053
V�gbeskrivning: Klicka h�r
kistakliniken copyright 2009