Vi levererar ett koncept f�r f�retag som vill satsa f�r att utveckla h�lsa och v�lbefinnande. V�r teori �r grundad p� att en investering som g�rs f�r medarbetarnas h�lsa ska vara l�nsam genom en �kad frisk n�rvaro, h�gre effektivitet i produktion och s�nkta kostnader f�r sjukfr�nvaro.
Kistakliniken
Finlandsgatan 68, plan 2
164 74 KISTA
Telefon: 0762355053
V�gbeskrivning: Klicka h�r
kistakliniken copyright 2009