2023-07-17

Vi p� Kistakliniken g�r ut med en kampanj som inneb�r att vi ger f�retag en f�rm�n att testa p� massage eller naprapatbehandlingar f�r exempelvis rygg-nack och axelbehandlingar f�r endast 100kr per anst�lld. Behandlingen kommer att ske p� Er arbetsplats.

Tecknar du som f�retagare ett friskv�rdsavtal hos oss s� f�r ni en garanterat f�rtur p� Kistakliniken. Detta inneb�r att vid akuta skador som t.ex. ryggskott eller nacksp�rr, f�r ni behandling av skadan under samma dag.

Vi leverar ett koncept f�r f�retag som vill satsa p� att utveckla h�lsa och v�lbefinnande. V�r teori �r grundad p� att en investering inom medarbetarnas h�lsa ska vara l�nsam genom en �kad frisk n�rvaro samt h�gre effektivitet i produktion och s�nkta kostnader f�r sjukn�rvaro.

M�nga anst�llda pl�gas av ledv�rk, stelhet eller olika former av muskelsp�nningar. De mest utsatta �r kontorsarbetande personal vilket inneb�r mycket stillsittande och statiskt arbete.

F�r dig som �r arbetsgivare kan detta vara ett problem d� personal som inte �r fullt friska presterar inte fullt ut.

Med nya regler kan du nu som arbetsgivare erbjuda arbetsgivarbetald skattefri friskv�rd f�r dina anst�llda.

RING ELLER MAILA OSS F�R INTRESSEANM�LAN!